Politisk överenskommelse i Region Uppsala med anledning av coronaepidemin

2020-03-24 Pressmeddelande

Alla partier representerade i Region Uppsalas fullmäktige har kommit överens om att reducera närvaron på fullmäktiges och styrelsers och nämnders sammanträden från den 23 mars till den 16 juni 2020.

För att bekämpa spridning av coronaviruset i samhället har regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanat människor att inte samlas i större folkgrupper och särskilt uppmanat personer över 70 år att undvika sociala kontakter. För att kunna upprätthålla regionens demokratiska system men ändå följa regeringens och Folkhälsomyndighetens anvisningar har partierna i enighet kommit överens om att frivilligt under en begränsad tid minska närvaron vid sammanträdena.

- Det är en extraordinär situation vi alla befinner oss i nu, såväl i vårt län som globalt. Alla våra partier står eniga kring denna överenskommelse för att säkerställa att det politiska arbetet fortsätter om än under förändrade former under en tillfällig period. Jag är positiv till den samsyn våra partier har i att trygga vårt demokratiska arbete i denna tid, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen.

- I det läge vi befinner oss är det extremt viktigt att det politiska arbetet och demokratin kan fungera som vanligt. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har satt upp. Det känns därför bra att vi har kunnat göra den här överenskommelsen mellan alla politiska partier i Region Uppsala, säger Helena Proos (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Överenskommelsen innebär bland annat:


- att reducera antalet närvarande ledamöter i fullmäktige till hälften, det vill säga 37 ledamöter för sammanträdena i april och juni,
- att reducera antalet närvarande ledamöter i nämnderna till hälften men med bibehållna majoritetsförhållanden samt att tillåta närvaro på distans,
- att huvudinriktningen för digital närvaro vid möten är att möjliggöra så mycket interaktivitet och delaktighet som tekniken tillåter.

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Helena Proos (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, tel 073-066 43 19

Dokument