Region Uppsala begär att få fältsjukhus till Uppsala

2020-03-23 Pressmeddelande

Region Uppsala har skickat en begäran till Socialstyrelsen om att tillsammans med Försvarsmakten omedelbart bygga upp ett komplett fältsjukhus, inklusive intensivvårdsplatser, i Uppsala. Syftet är att stödja den regionala hälso- och sjukvården under det pågående utbrottet av covid -19.

Den exakta placeringen av fältsjukhuset är inte beslutad, men enligt begäran ska det vara inom Uppsala kommun.

- Utifrån den utveckling vi sett i Stockholmsområdet och som vi förväntar oss i sjukvårdsregionen räknar vi med att vårdbehovet kommer att öka kraftigt under de kommande veckorna. Därför behöver vi öka vår kapacitet, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

Kontakt

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), tel 076-785 41 72