Region Uppsala får nationellt ansvar för avancerad endometriosvård

2020-03-25 Pressmeddelande

Nu står det klart att Region Uppsala tilldelas ansvar för viss nationell högspecialiserad endometriosvård. Beslutet, som fattades av Socialstyrelsen den 25 mars, innebär att avancerade operationer vid endometrios koncentreras till fyra sjukhus i landet.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats uppdraget att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har inom endometriosvård och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Akademiska sjukhuset har i över 10 år bedrivit endometriosvård och det är roligt att vi nu får fortsätta bedriva det uppdraget som en del av nationell högspecialiserad vård. Nu kan Akademiska sjukhuset fortsätta utveckla forskningen och behandlingen på området samt utöka antalet operationer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande. 

– Centralisering av den högspecialiserade endometriosvården är positivt för patientgruppen. Härmed ökar möjligheten för en mer jämlik vård, och större chans för fertilitetsbevarande åtgärder oavsett var i landet man bor, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker om tillstånd och Socialstyrelsen beslutar. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt. I och med förändringen omvandlades Akademiska sjukhusets två rikssjukvårdstillstånd inom kranofacial kirurgi och brännskadevård till nationell högspecialiserad vård.

Hösten 2009 inrättades landets första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i syfte att samla olika kompetenser och öka möjligheterna till bättre utredning och behandling, men också att stärka forskningen på området.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Den innebär att livmoderslemhinnan växer på felaktiga ställen i kroppen, som på bäckenväggar, äggstockar, tarmar och urinblåsan. Många drabbade lider av cykliska eller kroniska smärtor.

Behandlingen består ofta av en kombination av smärtlindring och hormonbehandling, men de svåraste fallen behöver operation. Tidigare har avancerade endometriosoperationer utförts vid 20-30 kliniker i landet. I och med beslutet om nationell högspecialiserad vård kommer de svåraste fallen i ett första skede koncentreras till fyra sjukhus däribland Akademiska sjukhuset. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 4172 Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande: 072 - 227 02 37 Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset: 018-611 57 97 e-post: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild