Sjätte fall av coronavirus i Uppsala län

2020-03-08 Pressmeddelande

Ytterligare ett fall där en person smittats av det nya coronaviruset har konstaterats i Uppsala län.

Fallet gäller en person som smittats vid resa till norra Italien. Personen behöver inte sjukhusvård, utan är isolerad i sitt hem.

I samarbete med infektionskliniken kommer nu smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallen vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk.

Sammanlagt har nu sex fall rapporterats i Uppsala län.

Från tisdagen den 10 mars kommer Region Uppsala inte längre att regelmässigt skicka ut pressmeddelande vid nya bekräftade fall. Information om aktuellt läge ges via Folkhälsomyndigheten, som varje dag redovisar antalet fall på regionnivå. Information och kommentarer om läget i Uppsala län kommer också att ges vid återkommande pressträffar.

Kontakt

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionskliniken, Akademiska sjukhuset tel 018-611 28 08 Smittskyddsenheten, nås via växel 018-611 00 00Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51