Två nya bekräftade fall av coronaviruset i Uppsala län

2020-03-05 Pressmeddelande

I dag konstaterades två nya fall i Uppsala län där personer smittats med coronavirus.

Båda fallen gäller personer i medelåldern som besökt norra Italien. Ingen av dem behöver sjukhusvård, utan de är isolerade i sina hem.

I samarbete med infektionskliniken kommer nu smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallen vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk.

Sammanlagt har nu fyra fall rapporterats i Uppsala län.

Kontakt

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionskliniken, Akademiska sjukhuset tel 018-611 28 08 Smittskyddsenheten, nås via växel 018-611 00 00 Folkhälsomyndighetens presstjänst 010-205 21 00, media@folkhalsomyndigheten.se