Två nya fall av coronavirus i Uppsala län bekräftade

2020-03-09 Pressmeddelande

Ytterligare två fall där personer smittats av det nya coronaviruset har konstaterats i Uppsala län.

I båda fallen har personerna smittats vid resor till norra Italien. 

I samarbete med infektionskliniken kommer nu smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallen vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk.

Sammanlagt har åtta fall rapporterats i Uppsala län.

Från tisdagen den 10 mars kommer Region Uppsala inte längre att regelmässigt skicka ut pressmeddelande vid nya bekräftade fall. Information om aktuellt läge ges via Folkhälsomyndigheten, som varje dag redovisar antalet fall på regionnivå. Information och kommentarer om läget i Uppsala län kommer också att ges vid återkommande pressträffar.

*Detta pressmeddelande har redigerats. I en tidigare version uppgavs tre nya fall. Ett av proven har vid omanalys visat sig felaktigt. Rätt siffra är två fall. Vid tidpunkten då pressmeddelandet skickades ut fanns sammanlagt åtta rapporterade fall i länet.

Länkar

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51