Allt fler vårdas på sjukhus för covid-19: Region Uppsala söker extra vårdpersonal

2020-11-23 Pressmeddelande

Antalet patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 fortsätter att öka. Nu söker sjukhusen i Region Uppsala efter vårdutbildad personal.

- Vi har stort behov av mer personal och vänder oss nu till alla med relevant vårdutbildning och erfarenhet som vill göra en insats och ber dem att höra av sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

På måndagen vårdades sammanlagt 99 patienter med covid-19 på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, varav 19 på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning. Dessutom vårdades tre patienter från Uppsala län på intensivvårdsavdelningar utanför länet, för att avlasta Akademiska sjukhuset.

- Personalen gör sitt yttersta, men de behöver bli fler. Vi vet att det finns sjuksköterskor och undersköterskor som tidigare har arbetat i vården som nu arbetar på andra arbetsplatser. Vi hoppas att några av dessa ska vilja komma och hjälpa sina gamla kollegor, säger Mikael Köhler.

- Vi hoppas också att arbetsgivare som har medarbetare med den vårdbakgrund vi söker nu drar sitt strå till stacken genom att bevilja tjänstledighet.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping behöver omgående sjuksköterskor och undersköterskor. Tidigare erfarenhet av slutenvård, intermediärvård eller intensivvård krävs.

Länkar

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17