Region Uppsala erbjuder självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19

2020-11-30 Pressmeddelande

Nu erbjuds invånarna i Uppsala län som känner oro över covid-19 och pandemin att få hjälp till självhjälp genom ett digitalt tre-veckorsprogram.

- Det är naturligt att man oroar sig, men för vissa kan det bli ett problem i vardagen. Då kan det här hjälpa, säger Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa.

Programmet har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och bygger på metoden KBT, kognitiv beteendeterapi. Det genomförs på tre veckor, och sköts helt och hållet av användaren, utan medverkan av vårdpersonal.

- Programmet har visat sig vara effektivt. Enligt den studie som gjorts kände de som gått programmet mindre oro, sov bättre och fungerade bättre på arbetet. Därför ville vi införa detta i Region Uppsala, så snart det var tillgängligt för andra regioner, säger Amanda Simonsson.

I förra veckan smygstartade lanseringen genom att tjänsten gjordes tillgänglig via 1177.se. Ett antal personer har redan anmält sig, men Region Uppsala hoppas nu att det ska bli fler.

- Vi tror att det är många som skulle ha nytta av det. Det behöver inte vara skadligt att oroa sig för covid-19. I små doser kan oron rentav vara bra. Det kan till exempel vara motiverande när vi ska följa myndigheternas råd och restriktioner. Men det kan också gå för långt, där man blir överdrivet orolig och avstår från att gå utomhus och andra aktiviteter, som egentligen inte är någon risk. Med hjälp av det här verktyget kan den som känner att oron har blivit ett problem få hjälp att hantera den bättre, säger Amanda Simonsson.

- Sedan finns det förstås de som behöver mer hjälp. Mår man mycket dålig, har stark eller allvarlig ångest och känner att man behöver mer hjälp och stöd efter att ha gått programmet ska man kontakta vården.

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) är positiv till det nya verktyget.

- Det här ett praktiskt exempel på den pågående utvecklingen i hälso- och sjukvården. Det handlar om att komma närmare invånarna, arbeta hälsoinriktat och tillämpa ny teknik och ny forskning. Det är imponerande hur snabbt Karolinska Institutet och Region Stockholm har tagit fram programmet, och vi är glada att det nu också kan erbjudas för invånarna i Uppsala län, säger Malena Ranch.

Självhjälpsprogrammet vänder sig till vuxna över 18 år och är kostnadsfritt. Det finns i nuläget endast tillgängligt på svenska.

Länkar

Kontakt

Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa, tel 076-112 16 77 Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP), tel 076.495 03 11