Region Uppsala intar stabsläge för effektivare hantering av covid-19

2020-11-03 Pressmeddelande

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 intar Region Uppsala idag klockan 13.00 stabsläge och inrättar en regional särskild sjukvårdsledning.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

- Antalet bekräftade fall har ökat kraftigt den senaste tiden och allt fler patienter med covid-19 behöver sjukhusvård. Genom att arbeta i stab får vi en bättre överblick av situationen och har mandat att snabbt fatta och genomföra nödvändiga beslut, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Det förra stabsläget för covid-19-situationen varade mellan den 19 mars och 31 augusti.

- Under senare delen av sommaren och början av hösten hade vi ett bättre läge, och kunde genomföra vård som hade skjutits upp. Men nu har vi återigen ett mycket allvarligt läge och nu krävs det att alla samarbetar och drar åt samma håll – region, vårdgivare, myndigheter, kommuner och övriga aktörer.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen följer dagligen läget när det gäller bland annat vårdplatsbeläggning, provtagning, material och bemanning.

- Sjukhusen har planer för att kunna ställa om vården och utöka antalet covid-19-platser om det behövs. För patienterna innebär stabsläget i sig ingen skillnad. Man ska söka vård när man är sjuk på vanligt sätt och komma på bokade besök och undersökningar, säger Mikael Köhler.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom Region Uppsala. Vid svårare situationer används begreppen förstärkningsläge eller katastrofläge. Om situationen skulle försämras inom sjukvården, kan det bli aktuellt med en ny bedömning av beredskapsläget.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild