Region Uppsalas sjukvård allt mer belastad av covid-19

2020-11-16 Pressmeddelande

Sjukvården blir allt mer belastad av vården av patienter med covid-19. Det framgår av dagens lägesrapport från Region Uppsala. På måndagen vårdades 15 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning, en ökning med 6 sedan i fredags. Även totalantalet inneliggande patienter med covid-19 har stigit de senaste dagarna.

- Vi ser mycket allvarligt på läget. Det vi ser på sjukhusen nu speglar smittspridningen för några veckor sedan. Om ett par veckor kan vi ha en situation som är värre än den vi hade i våras. säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

- Visserligen är vi bättre rustade nu. Det finns skyddsutrustning, vi har rutiner på plats och mer kunskap om sjukdomen. Men totalt sett är läget ändå mycket svårt. Många covid-19-patienter är svårt sjuka och behöver sjukhusvård under lång tid. Samtidigt har vi ett högt söktryck i akutsjukvården och den vård som tidigare skjutits upp kan inte anstå längre.

- Sjukvården går på knäna, och vi kommer att ha en fortsatt ansträngd situation under lång tid framöver, även om vi skulle lyckas bromsa in smittspridningen, säger Mikael Köhler.

Sedan i fredags har ytterligare 504 fall av covid-19 bekräftats i Uppsala län. De senaste 7 dagarna har cirka 15 procent av alla som provtagits visat sig ha covid-19. Det är samma nivå som föregående vecka. Åtta nya dödsfall har registrerats sedan fredagen.

- Vi arbetar på alla sätt för att stoppa smittspridningen med de verktyg vi har: provtagning, smittspårning och kommunikation. Men vården kan inte göra detta själva. Nu behöver länets invånare gripa in och bilda en folkrörelse för att stoppa covid-19, säger Mikael Köhler.


Provtagning öppnar i Heby

Under veckan kommer provtagning för pågående covid-19-infektion att börja utföras vid Heby vårdcentral. Liksom för övriga provtagningsstationer bokar man tid via 1177.se

Länkar

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17