Skärpta lokala råd för Uppsala län förlängs till 13 december

2020-11-17 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att de lokala allmänna råden som införts i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19 ska fortsätta att gälla till den 13 december.

De skärpta lokala råden för Uppsala län infördes den 20 oktober och har förlängts vid ett tidigare tillfälle till den 17 november.

- Det pågår fortfarande en omfattande smittspridning i samhället. Därför har vi rekommenderat Folkhälsomyndigheten att förlänga de allmänna råden, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

Råden för Uppsala län är följande:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat att invånarna avråds från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge. De bör också undvika vissa typer av aktiviteter som inte kan genomföras utan fysisk närhet, till exempel kontaktsporter och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Liksom tidigare uppmanas alla verksamheter och arbetsgivare i Uppsala län att vidta åtgärder för alla ska kunna följa råden. Verksamheter, till exempel butiker, köpcenter och idrottsanläggningar ska försöka att minimera antalet samtidiga besökare, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ. Arbetsgivare ska underlätta och uppmuntra personalen att arbeta hemifrån så mycket som möjligt och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

I några län har det införts skärpta lokala råd som avråder från besök till vissa specifika verksamheter, till exempel gym, bibliotek och köpcenter.

- Vi har i vår smittspårning inte sett någon ökad risk för smittspridning i just dessa miljöer. Därför håller vi fast vid det viktigaste rådet, att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Om man bara följer det råder så täcker det alla andra råd, säger Anna Gillman.

- I praktiken är det väldigt små skillnader mellan länen. Egentligen handlar allt om att alla måste hålla stort avstånd från varandra, i alla situationer, undvika inomhusmiljöer med dålig ventilation och folksamlingar. Om det är mycket folk i en butik, ett gym eller ett bibliotek ska man absolut inte gå in där. Det gäller här och i hela Sverige.

Länkar

Kontakt

Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 018-611 92 23