Fortsatt besöksförbud på vårdavdelningar

2020-10-02 Pressmeddelande

Den 2 oktober upphörde besöksförbudet på särskilda äldreboenden i Sverige. Region Uppsala har beslutat att tills vidare behålla besöksförbudet på vårdavdelningarna vid länets sjukhus.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Besöksförbudet infördes i mars som en åtgärd för att minska smittspridningen på sjukhusen.
- Vi har den senaste tiden sett en ökad smittspridning i länet och därför avvaktar vi med att lätta ytterligare på restriktionerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Besöksförbudet omfattar avdelningar vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och närvårdsavdelningar med inneliggande patienter. Liksom tidigare kan undantag göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Ett undantag görs också för patienter som har ett inbokat besök på en mottagning. Dessa patienter får ha med sig en medföljare, under förutsättning att medföljaren är fri från symtom som kan tyda på covid-19. Verksamheter kan besluta att behålla det totala besöksförbudet om de har skäl för det.

När det gäller andra externa besökare, som inte är direkt relaterade till vården, till exempel hantverkare i samband med fastighetsunderhåll, beslutar varje verksamhet från fall till fall om besöket anses nödvändigt.

- Generellt gäller att man så långt som möjligt bör undvika att utomstående personer vistas i vårdverksamheternas lokaler, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala, tel 076-724 89 17

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild