Region Uppsala utreder om mer vård kan upphandlas

2020-10-19 Pressmeddelande

Region Uppsala ska se över om en del av den öppen- och slutenvård som idag bedrivs vid Akademiska sjukhuset kan läggas ut på andra aktörer. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag. De områden som kan vara aktuella är plastikkirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar och öronsjukdomar.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

- Vi har en kraftig befolkningstillväxt i länet, och med detta följer också ökade vårdbehov. Om hälso- och sjukvården i länet ska klara detta behöver vi ha fler aktörer som är med och delar på arbetet. Det är inte hållbart att Akademiska sjukhuset förväntas göra allt, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

I ett första steg ska vill sjukhusstyrelsen genomföra en så kallad Request For Information (RFI), vilket innebär att man kontaktar tänkbara vårdutförare och samlar in information inför en eventuell upphandling. Det kan till exempel gälla förslag på hur upphandlingen ska läggas upp för att få ett bra resultat, hur utvärderingen ska gå till samt upplysningar om innovationer och nya idéer. Region Uppsala åtar sig inte att göra en upphandling efter en genomförd RFI.

- Syftet med att ta in fler aktörer är att stärka Akademiska genom att avlasta sjukhuset från enklare ingrepp, som kan utföras på en annan vårdnivå. Vi vill ge Akademiska förutsättningar att kunna utveckla den högspecialiserade vården och fortsätta att vara en spjutspets inom svensk sjukvård, säger Malin Sjöberg Högrell.

- Beroende på vad vi kommer fram till kommer vi senare att fatta beslut om vi ska genomföra upphandlingar eller inte och i så fall inom vilka områden. Det här är en första sondering för att få ett bättre kunskapsunderlag.

En delrapport ska lämnas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj 2021.

(S) och (V) reserverade sig och yrkade på avslag.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild