Sju regioner överens om nytt samverkansavtal

2020-10-02 Pressmeddelande

Idag antog Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ett nytt samverkansavtal. Det nya avtalet syftar till att utveckla samarbetet mellan de sju regionerna som ingår, däribland Region Uppsala. Sjukvårdsregionen ska också byta namn.

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Det nya samverkansavtalet gäller från 2021 och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden. Det nya namnet, Sjukvårdsregion Mellansverige, syftar till att tydligare beskriva vad sjukvårdsregionen är.

– Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Det skapar också bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar, menar Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

– Avtalet är viktigt för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset, som har i uppdrag att ge specialiserad vård till hela sjukvårdsregionen. Det nya avtalet innehåller ny ekonomisk ersättningsmodell som utgår från faktiska kostnadsökningar istället för ett generellt index, vilket ska ge täckning för de kostnader vi har när vi säljer vård, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen i Region Uppsala.

Innan avtalet träder i kraft ska det godkännas av regionerna som ingår i sjukvårdsregionen.

Fakta

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och den näst största med cirka 2,1 miljoner invånare, 7 regioner och 80 kommuner. Genom samverkan vill sjukvårdsregionen erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. I sjukvårdsregionen ingår Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland samt Region Örebro län. www.svnuppsalaorebro.se

Kontakt

Andreas Svahn (S), ordf Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, tel 070-524 22 66 Emilie Orring (M), ordf regionstyrelsen Region Uppsala, tel 076-785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Ladda ner bild