Skärpta råd för att bekämpa covid-19 i Uppsala län förlängs

2020-10-29 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att de lokala allmänna råden som införts i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19 ska fortsätta att gälla till den 17 november.

– Situationen är fortfarande allvarlig. Vi ser ännu ingen nedgång, vare sig i trycket på sjukvården eller antalet bekräftade fall och vi ber därför alla invånare i Uppsala län att strikt följa råden, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 20 oktober att införa skärpta lokala råd för Uppsala län som skulle gälla två veckor framåt. Nu har myndigheten fattat beslut att förlänga giltighetstiden till den 17 november. Råden är samma som tidigare:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

– De lokala råden har fått ett enormt gensvar hos verksamheter och arbetsgivare. Företag beordrar sina anställda att arbeta på distans, restauranger glesar ut mellan borden och små föreningar coronasäkrar sina träffar. Alla gör vad de kan för att bidra till att stoppa smittspridningen. Men det har gått för kort tid för att vi ska se en tydlig effekt av det. Vi behöver hålla i detta ytterligare en tid, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar aktivt med smittspårning och intervjuar alla som testas positivt för covid-19 för att få bättre kunskap om hur smittspridningen ser ut. De senaste veckorna rapporterar de flesta att de har blivit smittade antingen på sin arbetsplats eller också i privata sammanhang.

– Därför vill vi särskilt trycka på rådet att inte ha fysisk kontakt med andra än dem man bor med. Det gäller inte bara stora tillställningar, utan också enklare fester. Om du har tänkt tränga in 15 vänner i ditt lilla vardagsrum den här helgen – tänk om och ställ in. Det kan rädda liv, säger Johan Nöjd.

Länkar