Smittskyddsläkarens råd: Distansarbete för alla som kan – inga fester efter jobbet

2020-10-15 Pressmeddelande

Fler behöver jobba på distans. Och alla som måste vara på sin arbetsplats ska se upp med trånga fikarum och lunchmatsalar. Idag går smittskyddsläkaren i Uppsala län ut med en skarp uppmaning som riktar sig till både arbetsgivare och anställda i länet.

- Vi ser ett mönster där många blir smittade på eller i anslutning till jobbet. Om vi ska kunna bromsa smittspridningen måste alla hjälpa till, både arbetsgivare och anställda, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala.

Bakgrunden till rekommendationen är att antalet fall av covid-19 har ökat snabbt i Uppsala län.

- Smittan finns i alla åldersgrupper och bland alla kategorier, en generell spridning i samhället. Något som återkommer är att många tror att de har blivit smittade på arbetsplatsen eller vid sociala kontakter med arbetskamrater efter arbetstid. I våras var följsamheten stor och många arbetade på distans. Men nu är man tillbaka på arbetsplatserna i hög utsträckning, säger Johan Nöjd.

Han uppmanar arbetsgivarna att ännu en gång se över om de ytterligare kan underlätta för sina anställda att arbeta på distans, men också att se över gemensamma utrymmen som personalmatsalar och fikarum så att det aldrig uppstår köer och trängsel.

- Arbetsgivarna måste göra allt som över huvud taget går för att de anställda inte ska smitta varandra.

Smittskyddsläkaren är också oroad över vad som händer efter arbetet, där arbetskamrater umgås på restaurang eller hemma hos varandra.

- Man ska inte gå på ”AW” och riskera att bli sjuk eller sprida smitta. Umgås med dina vänner och arbetskamrater via en skärm i stället. Vi vet att det inte är samma sak, men nu måste vi alla göra uppoffringar, annars kan det gå riktigt illa.

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88