Start för årets influensavaccination 3 november: Riskgrupperna har förtur

2020-10-28 Pressmeddelande

Den 3 november startar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa – men bara för den som är 65 år och äldre, har en kronisk sjukdom eller nedsatt immunförsvar eller är gravid eller är vård- och omsorgspersonal. Övriga får vänta till den 1 december.

– Äldre och personer i medicinska riskgrupper är extra känsliga för svår influensa. Under coronapandemin är det extra viktigt att inte samtidigt drabbas av influensa. Därför vill vi ge dem förtur så att de får skydd mot säsongsinfluensan. Dessutom är det gratis för dessa grupper, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

Region Uppsalas smittskyddsläkare går varje år ut med en uppmaning om vaccination mot säsongsinfluensa. Alla som är 75 år och äldre i Uppsala län får också ett vykort med en påminnelse.

– I år är det viktigare än någonsin att det verkligen blir av att man vaccinerar sig. Dels handlar det om att skydda så många som möjligt mot en sjukdom som i vissa fall kan bli mycket allvarlig. Dels handlar det om att skydda vården från att bli överbelastad av att hantera en influensaepidemi parallellt med den pågående pandemin, säger Anna Gillman.

- Vi vill också betona vikten av att vård- och omsorgspersonal vaccineras, så att de inte för över smitta när de har nära kontakt med riskgrupper. Sådan vaccination ska ordnas av arbetsgivaren.

Influensavaccination ges vid vårdcentraler och vaccinationsbyråer över hela Uppsala län. En nyhet för i år är att Region Uppsala beslutat att ta bort all drop-in i syfte att minska risken för att det uppstår trängsel där smittspridning kan ske. Den som vill vaccinera sig måste förboka tid.

– Personer i riskgrupp ska kunna känna sig helt trygga när de kommer för att ta sin influensavaccination. Ingen ska behöva utebli av rädsla för att bli smittad med covid-19, säger Anna Gillman.

När det gäller allmänheten är influensavaccinationen gratis för alla som ingår i en riskgrupp. Som riskgrupp räknas alla som är över 65 år, gravida kvinnor efter vecka 16, vuxna och barn med vissa diagnoser som kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom som svår astma och KOL, andra funktionsnedsättningar som påverkar lungfunktionen, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt och kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer som inte tillhör någon riskgrupp är också välkomna att vaccinera sig men betalar då en avgift. Vaccin för dem som inte tillhör riskgrupp eller är vård- och omsorgspersonal finns tillgängligt från 1 december.

Mer information om influensavaccination och riskgrupper finns på webbplatsen 1177.se/influensavaccin, där det också finns en förteckning över var man kan vaccinera sig.

Kontakt

Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare, tel 018-611 60 62