Region Uppsala tar hjälp av SVA för covid-19-analyser

2020-09-24 Pressmeddelande

Region Uppsalas eget laboratorium vid Akademiska sjukhuset har slagit i taket för kapaciteten att analysera prov för pågående covid-19-infektion. Nu tar Region Uppsala hjälp av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

- Om vi ska kunna bekämpa covid-19 på ett effektivt sätt är det helt avgörande att vi kan testa alla med symtom och snabbt få besked om de är smittade eller inte. Vi har idag kapacitet för 4 000 prov per vecka och det är alldeles för lite. Samarbetet med SVA blir därför ett viktigt tillskott, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Statens veterinärmedicinska anstalt, som ligger i Uppsala, utför redan analyser för pågående covid-19-infektion för flera andra regioner. Med start denna vecka kommer SVA även att ta emot prov från Region Uppsala.

Till att börja med har SVA möjlighet att analysera ett hundratal prov per dag från Region Uppsala. Parallellt med detta ska Akademiska laboratoriet bygga ut sin analyskapacitet. Ett tiotal personer ska rekryteras för att klara covid-19-analyserna. Man arbetar också med att utveckla analysmetoderna för att kunna analysera fler prov på kortare tid.

- Hösten och vintern är högsäsong för virusinfektioner och allt fler kommer att behöva testa sig. Vi måste nu snabbt utöka Region Uppsalas analyskapacitet. Det har blivit en flaskhals, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17 Henrik Ericsson, chef för mikrobiologiska avdelningen SVA, tel 070-20 338 51

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild