Region Uppsala vill införa mobil psykiatrisk akutverksamhet

2020-09-22 Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset ska ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

- Det här är en viktig insats för att ge människor som drabbas av akut psykisk sjukdom ett bättre omhändertagande. Precis som andra patienter behöver de få hjälp av vårdutbildad personal, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

En lösning på mobil psykiatrisk akutverksamhet kan vara en psykiatriambulans. Det är ett utryckningsfordon som bemannas av psykiatriutbildad personal. När någon ringer till 112 på grund av psykisk ohälsa åker psykiatriambulansen ut, i stället för polisen, som annars ofta åker på sådana larm. Psykiatriambulansen åker också ut vid självmordshot och i andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom.

För närvarande finns psykiatriambulanser i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götaland. I Region Uppsala finns sedan tidigare ett mobilt team knutet till vuxenpsykiatrin, som gör hembesök utanför ordinarie öppettider. Men detta kan enligt psykiatrin inte jämföras med en ambulansverksamhet, och därför skulle psykiatriambulansen vara ett viktigt komplement. Polisen i Uppsala län har också i olika sammanhang lyft fram att det skulle behövas en psykiatrisk ambulans.

- Det här har diskuterats under flera år, men nu vill vi komma vidare. För en person i akut psykisk kris kan det vara en skillnad på liv och död att möta personal som har psykiatrisk kompetens. Vi vill därför att det här ska införas så snart som möjligt, säger Malin Sjöberg Högrell.

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet. Förslaget ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december.

Kontakt

Sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L), tel 072-227 02 37

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild