Stamrenovering av Wiks slott tidigareläggs

2020-09-22 Pressmeddelande

En stamrenovering av Wiks slott var inplanerad till år 2022. Samtidigt bedriver Kultur och bildning nu ingen verksamhet i slottet, på grund av den pågående coronapandemin. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att tidigarelägga stamrenoveringen till hösten 2020. Den totala investeringsutgiften ligger på 12,5 miljoner kronor.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Stamrenoveringen innebär att slottets samtliga VVS-installationer byts ut, då de nått sin tekniska livslängd. Men de nya VVS-installationerna kommer att förläggas till samma platser och stor hänsyn kommer att tas till att slottet är en kulturmärkt byggnad, detta i enlighet med den programrapport som tagits fram.

– Detta ger också en möjlighet att stötta den lokala byggbranschen i en tuff tid. Det passar därför extra bra att inleda detta projekt nu, säger Björn-Owe Björk, KD, ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Projektet och genomförandet förväntas pågå i cirka 9 månader. En mindre del har redan gjorts, i samband med en vattenläcka i köket år 2017. Då golvet då redan var frilagt togs tillfället i akt att byta spillvattenrör, vattenrör och värmeledningar. Frånsett detta har ingenting gjorts sedan 1940-talet.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 - 217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild