Stort tryck på barnprovtagningen för pågående covid-19-infektion

2020-09-02 Pressmeddelande

Sedan den 24 augusti erbjuder Region Uppsala provtagning för barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion. Trycket på att få tid är mycket stort och på onsdagen fanns det inga lediga tider förrän i nästa vecka.

- Det är många barn som är förkylda i samband med skolstart. De allra flesta har inte covid-19, men det behövs ett prov för att säkert kunna utesluta det. Vi har utökat tiderna, men det räcker ändå inte till i nuläget och det beklagar vi. Vi undersöker alla möjligheter att kunna erbjuda fler tider, säger Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef vid Nära vård och hälsa.

Efterfrågan på provtagning har den senaste tiden även ökat i den vuxna befolkningen och bland vårdpersonal, som är en prioriterad grupp.

- Provtagningspersonalen gör sitt yttersta och jobbar redan övertid för att hinna testa så många som möjligt. Just nu görs cirka 800 covid-19-test per dag, varav ett 60-tal barn. Men i princip skulle vi behöva dubblera bemanningen med det tryck vi har just nu, säger Fredrik Settergren.

Ett problem man har uppmärksammat är att personer utan några symtom alls bokar in sig själva eller sina barn för provtagning.

- Det har förekommit att arbetsplatser och skolor uppmanar alla att testa sig, även om de inte har symtom, efter att de haft fall i verksamheten. Det är helt fel. Det är bara de som har symtom som pekar mot covid-19 som ska komma och testa sig. Det är bara i särskilda fall som symtomfria kan testas, till exempel om man utreder en klustersmitta, men då sker det efter läkarordination.

Nära vård och hälsa ser nu över hur man kan effektivisera bokningsrutinerna och utöka kapaciteten.

- Det är möjligt att det är en tillfällig puckel och att det lugnar ner sig en bit in på terminen. Men vi behöver ha beredskap för att det kan hålla på länge, säger Fredrik Settergren.


Fakta om provtagning för covid-19 i Uppsala län

 

Provtagning för pågående covid-19-infektion (PCR):

Barnprovtagning gäller från årskurs 4 till och med 15-åringar. Vuxenprovtagning gäller från 16 år och uppåt. Endast personer med symtom provtas.

Provtagningen för pågående covid-19 utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets center i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Provtagningen är avgiftsfri och bokas via 1177.se. E-legitimation krävs. För barn under 16 år är det vårdnadshavaren som bokar tiden.

Provtagning för att få reda på om man tidigare har haft covid-19 (antikroppstestning)

Region Uppsala erbjuder antikroppstestning för genomgången infektion mot en avgift på 200 kronor. Antikroppstestning finns endast för personer över 16 år och görs när man har varit frisk i minst två veckor. Denna provtagning utförs vid ett stort antal vårdcentraler i länet och bokas via 1177.se. E-legitimation krävs.

 

Kontakt

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa, tel 072-206 32 26