ul.se visar från och med nu löpande vilka avgångar på bussar och tåg som man bör undvika så länge uppmaningen att hålla avstånd ligger kvar

2020-09-07 Pressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik presenterade den 13 augusti en branschvägledning för att hantera höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Som ett led i att hjälpa resenärerna att kunna ta eget ansvar och undvika när det är många som reser finns nu information på ul.se om vilka avgångar och linjer man bör undvika om man kan.

Trafik och Samhälle har anpassat ul-trafiken för att tillgodose Svensk Kollektivtrafiks vägledning. Förstärkningar har gjorts på sträckor som man vet historiskt har många resande och utifrån dialog med skolor i Uppsala kommun. Dock är möjligheten att förstärka trafiken begränsad framförallt under rusningstid när alla tillgängliga fordon och förare redan är i trafik.

För att alla ska kunna ta det egna ansvar som myndigheter önskar kan resenärerna nu se vilka linjer och tider som man bör undvika för att kunna hålla avstånd. Informationen beskrivs i text och bild och uppdateras varje vecka. Realtidsinformation är inte möjligt eftersom situationen ändras från dag till dag

-       Vi har gjort stora förstärkningar i trafiken för att göra allt vi kan, säger Helena Klange, presschef för UL. Dock är våra resurser begränsade på grund av den ekonomiska situationen med ett lägre resande och avsaknaden av de utlovade statliga bidragen. Fortfarande är det egna ansvaret stort för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt i rådande situation.

För ytterligare information:

Helena Klange, Presschef Trafik och Samhälle, 070-367 73 44.

Kontakt

Helena Klange Kommunikations- och presschef Trafik och samhälle/UL helena.klange@regionuppsala.se 070-367 73 44