Vårdcentrum i Tierp genomförs

2020-09-29 Pressmeddelande

Ännu ett steg för ett nytt vårdcentrum i Tierp 2021 har tagits. Idag gav regionstyrelsen ett uppdrag till regiondirektören att starta ett projekt för att genomföra detta, med en återrapport i december.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

I juni 2018 ställde sig regionfullmäktige bakom rapporten Effektiv och nära vård 2030. Det är en lång process som ställer om hälso- och sjukvården, bland annat mot en mindre sjukhustung vård. En del av denna förändring är att skapa vårdcentrum runt om i länet, där Tierps och Älvkarlebys kommuner, som får ett gemensamt vårdcentrum, är först ut.    

Ett vårdcentrum är en slags utvecklad vårdcentral, en geografisk nod med hälsocentral, närvårdsavdelning, geriatrik, mobila närvårdsteam och ett förstärkt hälsouppdrag där region, kommun och andra aktörer i området arbetar för att förbättra hälsan hos invånarna. Även olika kommunala verksamheter som korttidsplatser kan ingå i ett vårdcentrum.

Närvårdsavdelningarna ska vara öppna dygnet runt och kommer erbjuda geriatrik, internmedicin och allmänmedicin, röntgen och laboratorium när de är fullt utbyggda.  Även psykiatri och barnmedicin ska på sikt ingå i ett vårdcentrum.

– Detta är en viktig del av den förstärkning av den nära vården som ska ske runt om i regionen. Servicen till invånarna ska öka på plats och våra sjukhus ska få bättre möjlighet att koncentrera sig på mer avancerad vård, säger Björn-Owe Björk, KD, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

En förutsättning för att vårdcentrum i Tierp ska bli verklighet är att samarbetsformer och former för hur verksamheten ska finansieras finns på plats, här måste alltså Region Uppsala, Tierps kommun och Älvkarleby kommun vara överens. Genomförandet av ett vårdcentrum i Tierp kommer att ske i nära samarbete med Tierps och Älvkarlebys kommuner.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårsutskottet: 072 – 217 32 78 Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård 2030: 072 – 141 49 54

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild