Ansträngt läge på länets vårdcentraler

2021-04-16 Pressmeddelande

Belastningen på sjukvården i Region Uppsala är mycket hög. Det märks tydligt inom sjukhusvården men det påverkar också länets vårdcentraler som nu lånar ut personal till covid-vården.

Torun Hall förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

- Det är en mycket hög belastning på våra vårdcentraler och vi behöver, precis som sjukhusen, skjuta upp planerad vård som inte är akut och brådskande, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör på Nära vård och hälsa.

Det är nu tredje gången som vårdcentralerna lånar ut personal till Akademiska sjukhuset. Denna gång är det 26 undersköterskor och sjuksköterskor från både offentliga och privata vårdcentraler som hjälper till med covid-vården på sjukhuset.

- Vi ska självklart hjälpa till i det ansträngda läge som är just nu. Samtidigt innebär det att vårdcentralernas vanliga arbetsuppgifter påverkas. Vi behöver därför prioritera att ge vård till den som av medicinska skäl inte kan vänta, säger Torun Hall. Det här är inget vi önskar, men vi hoppas på förståelse för att det just nu kan ta lite längre tid att få ett bokat besök eller ett förnyat recept när du är i kontakt med din vårdcentral.

Vårdcentralen är första linjens vård för invånarna i länet och god tillgänglighet är viktigt för att undvika att belasta sjukhusvården i onödan.

- Tillgänglighet på telefon är alltid en prioriterad uppgift för vårdcentralen. Den vägen kan vi tillsammans med patienten bedöma behovet och planera för rätt insatser. Vi vill varken riskera att man drar sig för att söka vård om man får symtom som kan tyda på allvarlig sjukdom, eller att invånarna söker sig till sjukhusens akutmottagningar i onödan, säger Torun Hall.

Det här är Region Uppsalas råd till invånarna i Uppsala län:

  • Sök alltid vård vid akuta besvär eller symtom som kan tyda på en allvarlig sjukdom. Ring 1177 Vårdguiden på telefon eller vårdcentralen för rådgivning vid behov.
  • Har du diabetes, hjärtsvikt, KOL, astma eller en annan sjukdom som du behandlas för, är det viktigt att söka vård om du blir sämre i din sjukdom.
  • Behöver du förnya recept, var ute i god tid och använd gärna våra e-tjänster på 1177.se.

Fler råd om vård finns på webbplatsen 1177.se

Kontakt

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 070-611 90 11

Bilder

Torun Hall förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Ladda ner bild