Ny audionommottagning i Uppsala

2021-04-06 Pressmeddelande

Region Uppsala har startat en audionommottagning i egen regi i Uppsala. Den nya mottagningen ökar tillgängligheten till hörselvård för invånarna i länet.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

– Vi vill förbättra tillgängligheten till audionommottagningarna i hela länet så att alla som behöver hjälp med hörselrehabilitering får tillgång till det, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Det finns ett stort behov av grundläggande hörselrehabilitering i Uppsala län. Vårdstyrelsen har därför gett förvaltningen Nära vård och hälsa i uppdrag att starta en audionommottagning även i Uppsala.

– Den som är över 20 år och har problem med sin hörsel kan kontakta en audionommottagning. Patienten kan själv välja vårdgivare och det behövs ingen remiss, berättar Malena Ranch.

Sedan 2011 drivs grundläggande hörselrehabilitering som ett vårdval i Region Uppsala. Uppdraget omfattar att bedöma patienters behov av hörselhjälpmedel samt att förskriva hjälpmedel och att erbjuda service. Regionen har avtal med olika privata vårdgivare för hörselrehabilitering och samt driver flera audionommottagningar i egen regi. Den nya audionommottagningen, som ligger på Kronparksgården i Uppsala, öppnade den 1 mars.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild