Ny metod förenklar provtagning av barn för covid-19

2021-04-15 Pressmeddelande

Nu gör Region Uppsala det enklare för barn som testas för pågående covid-19-infektion. Med den nya metoden slipper barnet att få en pinne i näsan och svalget. Det räcker med att spotta i ett provrör.

- Det här innebär framför allt att barnen slipper obehag. Men det går också snabbare, vilket gör att vi kommer att kunna testa fler, säger Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef vid Nära vård och hälsa.

Metoden har provats ut under en längre tid, då barn som testas för covid-19 har fått göra dubbla prov. Dels har de provtagits med en pinne i näsan och svalget, på samma sätt som vuxna. Dels har de fått spotta i ett provrör. Metoden har utvärderats vid Akademiska laboratoriet och slutsatsen är att spottprovet har nästan lika hög träffsäkerhet som prov i näsa och svalg.

- Det finns flera regioner som använder salivprover, men då i kombination med provtagning med pinne, eller liknande. Vi är såvitt jag vet först i Sverige med att enbart använda salivprov, säger Fredrik Settergren.

Det nya provtagningssättet börjar användas på provtagningen för covid-19 i Stenhagen denna vecka. Planen är att därefter successivt införa det på övriga provtagningsstationer i länet.

Även i fortsättningen kommer barn i vissa fall att behöva provtas med pinne i svalget och näsan, när man bedömer att salivprov inte räcker.

Länkar

Kontakt

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa, tel 072-206 32 26 Kåre Bondeson, överläkare, klinisk mikrobiologi, Akademiska laboratoriet, tel 070-611 48 24