Ny vaccinationslokal planeras i Stenhagen

2021-04-28 Pressmeddelande

Nu är det klart att Region Uppsala kommer att öppna ytterligare en lokal för vaccination mot covid-19 i Uppsala. Den nya lokalen ligger i Stenhagen och kommer att ha större kapacitet än de lokaler som använts hittills.

Från den 20 maj kommer vaccinationer att utföras i curlinghallen vid Fyris Park, bakom Stenhagens köpcentrum. Åtta parallella vaccinationslinjer kan vara igång samtidigt.

- Vi kommer att kunna vaccinera minst 1 000 personer per dag i Stenhagen, men det kan fördubblas om vi får mer vaccin och kan utöka med kvälls- och helgtider, säger Elisabet Karlsten, som är verksamhetschef för Region Uppsalas externa vaccinationslokaler under pandemin.

- Vi har tidigare inte haft någon vaccinationslokal i den här delen av staden och det här är ett välkommet tillskott för alla som bor i närområdet, men också för alla som bor på mindre orter runtom Uppsala. Det är enkelt att ta sig dit, vare sig man kommer med kollektivtrafik eller har egen transport.

Precis som vid alla vaccinationslokaler är alla vaccinationer förbokade.

- Det är inte någon idé att dyka upp vid lokalen. Vi har ingen drop-in och ingen kö för överblivna doser, säger Elisabet Karlsten.

Kontakt

Elisabet Karlsten, verksamhetsansvarig vaccinationslokaler, 073-078 47 88.