Yngre i riskgrupp erbjuds vaccination mot covid-19

2021-04-27 Pressmeddelande

Nu tar Region Uppsala nästa steg i vaccinationerna mot covid-19. Kallelser med förbokade tider börjar i dagarna att skickas ut till personer i riskgrupp i åldrarna 18-59 år. Det rör sig om cirka 20 000 personer, som får sin första vaccination under maj och början av juni.

- Vi går nu snabbt framåt i vaccinationsarbetet, tack vare ökade leveranser säger Erik Sköldenberg, chefsläkare vid Region Uppsala och produktionsansvarig för vaccinationerna.

Huvudfokus för vaccinationsarbetet just nu är personer över 65 år. Enligt regionernas överenskommelse med regeringen skulle 80 procent av alla över 65 år ha fått sin första dos i mitten av maj. Detta mål kommer att uppnås redan denna vecka. Vaccinationerna har också påbörjats av personer med LSS, vårdpersonal och de som är 60-65 år gamla.

Därefter börjar fas 3, då bland annat personer i riskgrupp i åldrarna 18-59 år erbjuds vaccination. Som riskgrupp räknas personer med vissa sjukdomar eller tillstånd som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vilka dessa är har definierats av Folkhälsomyndigheten.

Följande sjukdomar och tillstånd ingår:

  • kronisk hjärt- eller kärlsjukdom inklusive högt blodtryck
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma
  • mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller högre
  • neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • flera funktionsnedsättningar
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
  • Downs syndrom.

- Den som har någon av dessa sjukdomar eller tillstånd behöver inte göra något själv, utan man ska lugnt invänta att brevet med kallelse till vaccination kommer. Vi vet vilka vi ska kalla genom de kontakter man har haft med vården tidigare. Utskicken kommer att pågå under en månads tid, så om kallelsen dröjer ska man inte bli orolig, säger Erik Sköldenberg.

- För några kommer det att komma som en överraskning att man är prioriterad och blir kallad redan i den här fasen. Man känner sig frisk och stark, sköter sin medicinering och har inte tänkt på sig själv som en person i riskgrupp. Det kan också hända att barn blir vaccinerade före sina föräldrar, eftersom faserna överlappar. Men det är i sin ordning, vi följer den nationella prioriteringen.

I fas 3 ingår förutom riskgrupper också personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder.

Fas 4, då den breda allmänheten kommer att erbjudas vaccination, kommer enligt nuvarande prognoser att inledas i början av juni.

Länkar

Kontakt

Erik Sköldenberg, chefsläkare och produktionsansvarig för covid-19-vaccinationer, tel 070-611 29 24