Riktad information och drop-in ska få fler att vaccinera sig

2021-08-23 Pressmeddelande

Informationsbrev till ovaccinerade i områden med låg vaccinationstäckning och drop-in i alla vaccinationslokaler. Det är två åtgärder som Region Uppsala nu vidtar för att fler ska vaccinera sig mot covid-19.

- Vi har nått en hög täckning i många områden och åldersgrupper, men det finns fortfarande vissa luckor och därför gör vi en extra informationsinsats och gör det ännu enklare, så att alla som vill ska kunna vaccinera sig, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.

Region Uppsala har under vaccinationskampanjen använt olika metoder för att nå ut till invånarna med erbjudandet om vaccination. Vissa grupper har fått kallelser med förbokade tider, andra har fått information om när det är dags att själv boka tid. De som inte har vaccinerat sig har också fått en påminnelse via pappersbrev.

- I gruppen som har bokat själva, 18-49-åringar, ser vi att det finns områden där vaccinationstäckningen är relativt låg. Det är bekymmersamt, eftersom det ökar risken för lokala utbrott. Därför gör vi en riktad insats, säger Margareta Öhrvall.

Den här veckan skickas ett brev ut till 12 000 personer i länet som är 18-49 år, bor i ett område med en vaccinationstäckning lägre än 65 procent i den aktuella åldersgruppen och inte har vaccinerats av Region Uppsala. Brevet är skrivet på svenska och engelska och innehåller information om var och hur man kan vaccinera sig.

- Vi är medvetna om att några av breven kommer att gå till personer som redan har fått sin vaccination i en annan region. Tyvärr har vi inte tillgång till den uppgiften, så vi hoppas att de kan ha överseende med det. Man behöver inte heller bli orolig för att vaccinationen inte är registrerad, den finns i det nationella vaccinationsregistret, säger Margareta Öhrvall.

Av brevet framgår att det inte längre är nödvändigt att i förväg boka tid för vaccination. Nu finns drop-in i alla vaccinationslokaler.

- Vi rekommenderar fortfarande att den som kan bokar tid för vaccination, då vet man säkert att man inte behöver vänta. Men för den som tycker att det är besvärligt att ringa och som inte kan använda bokningen via webben, så finns drop-in som ett alternativ. Vi vaccinerar alla som kommer, bara man har åldern inne och det inte finns något medicinskt hinder. Vi har gott om vaccin och vi vill använda varenda dos, säger Margareta Öhrvall.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontaktas via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51