Nu får fler boka tid för dos 3 av vaccin mot covid-19

2021-12-09 Pressmeddelande

Nu öppnar Region Uppsala egenbokningen för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för fler grupper. Från idag kan alla som är 18 år och äldre och där det gått minst sex månader sedan andra dosen boka tid för tredje dosen.

- Vi har sett en snabb ökning av vaccinationerna i gruppen 65-79 år de senaste dagarna. Enligt vår egen statistik har 77 procent redan fått tredje dosen eller har en bokad tid. På några orter finns det fler lediga tider än vad som går åt, och därför går vi nu vidare med fler grupper, så att vi kan utnyttja vaccinationskapaciteten i lokalerna fullt ut, säger Region Uppsalas vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.

Genom att hålla på tidsgränsen sex månader kan Region Uppsala fortsätta att följa den beslutade prioriteringsordningen.

- I våras öppnade vi upp en grupp i taget, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tack vare tidsintervallet blir det automatiskt samma ordning igen. Just nu är det till exempel många i riskgrupp som är aktuella för vaccination, för dem har det gått sex månader sedan andra dosen, säger Margareta Öhrvall.

För gruppen 65 år och äldre gäller precis som tidigare att det ska ha gått minst fem månader sedan den andra dosen gavs innan det är dags att få dos 3. För alla som är yngre än 65 år ska det ha gått minst sex månader.

- Det gäller att hålla reda på när man fick sin andra dos. Den som bokar in sig för tidigt kommer antingen att bli avbokad eller också nekad på plats i lokalen. Väntetiden är till för att alla ska få ett så bra skydd som möjligt, så det är viktigt att man inte tar tredje sprutan för tidigt, säger Margareta Öhrvall.

För den som har glömt när andra sprutan togs finns det flera sätt att ta reda på datumet. Ett sätt är att titta på vaccinationskortet som delades ut vid vaccinationen. Ett annat sätt är att kontrollera covidbeviset, som kan beställas på covidbevis.se. Man kan också logga in på 1177.se och titta i journalen, där datumet finns registrerat.

Efterfrågan på vaccinationstider förväntas stiga snabbt under de närmaste dagarna.

- Det kan tillfälligtvis bli svårt att hitta en ledig tid, men vi har god tillgång till vaccin och arbetar intensivt tillsammans med vaccinationsbyråerna för att utöka antalet bokningsbara tider i hela länet. Om det ser fullt ut en dag rekommenderar vi att man går in nästa dag. Nya tider läggs ut vartefter, säger Margareta Öhrvall.

På grund av den förväntat ökade efterfrågan kommer möjligheten till drop-in tills vidare att tas bort.

Tid för vaccination mot covid-19 bokas på webbplatsen 1177.se. Där finns länkar, både till Region Uppsalas egna vaccinationslokaler och till de privata vaccinationsbyråer som vaccinerar på uppdrag av Region Uppsala. Den som saknar e-legitimation kan även boka via bokningstelefonen 018-617 35 00.

- Men det är ett nummer som ska användas i nödfall. Telefonkapaciteten är begränsad och vi vädjar till alla som har möjlighet att boka tid via webben, säger Margareta Öhrvall.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51