Kraftigt ökat förtroende för hälso- och sjukvården

2021-02-24 Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar nu kraftigt i Sverige – och Region Uppsala ligger bättre till än genomsnittet. 73 procent i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården (snittet i Sverige är lägre, 69 procent). Förra året var motsvarande siffra i Uppsala län 62 procent (och 60 procent i riket som helhet). Detta är ett av resultaten i Hälso- och sjukvårdsbarometern, som presenteras idag.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under september-november 2020 genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län deltog 2 000 invånare, från 18 år och uppåt.

- Den pågående pandemin har utsatt såväl Sverige som Region Uppsala för mycket stora påfrestningar. Samtidigt har personalen inom både vården och inom de stödjande funktionerna runt vården gjort ett helt fantastiskt arbete. Det är mycket glädjande att se att detta nu resulterar i ett kraftigt ökande förtroende för hälso- och sjukvården. Att andelen invånare som har ett stort eller mycket stort förtroende ökar från 62 till 73 procent är ett fint kvitto på de insatser som har gjorts, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

75 procent av invånarna i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för Region Uppsalas hantering av coronapandemin, här är snittet i Sverige 73 procent. Även inom kategorier som förtroendet för sjukhusen och förtroendet för vårdcentralerna ligger Region Uppsala bättre till än rikssnittet.

55 procent tycker att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, en kraftig ökning mot föregående år då 43 procent ansåg det (rikets snitt i år är 56 procent). 71 procent tycker att väntetiderna till besök på vårdcentral är rimliga (samma som rikets snitt), en kraftig ökning även det mot föregående år då bara 57 procent ansåg det.

83 procent i Uppsala län har ganska eller mycket positiva erfarenheter av att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket är högst i landet (rikets snitt är 79 procent).

- Att så pass många har en positiv uppfattning om vår hälso- och sjukvård är mycket glädjande. Med tanke på den hårda press verksamheten varit i under det senaste året, så visar detta på ett tydligt sätt att vi är på rätt väg, säger Björn-Owe Björk (KD).

Hälso- och sjukvårdsbarometern finns att läsa i sin helhet med samtliga resultat på SKR:s webbplats:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/fortroendetforvardenokarkraftigt.36988.html

 

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2020 års undersökning har genomförts mellan 28 september–27 november. Sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78 Claudio Troncoso Munoz, statistiker, Region Uppsala: 076 – 720 00 88

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild