Ny samlad enhet för barn och ungas psykiska hälsa

2021-02-25 Pressmeddelande

Den 1 mars 2021 startar Region Uppsala en ny primärvårdsenhet för barn och ungas psykiska hälsa. Barn- och ungdomshälsan blir en sammanslagning av tre olika enheter och är ett första steg i ett mer enhetligt sätt att arbeta med barn och ungdomars psykiska hälsa.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Idag finns flera vägar in till vården för barn och unga som upplever psykisk ohälsa, men det förändras från och med den 1 mars. Barn- och ungdomshälsan är en sammanslagning av de tre enheterna Samtalsmottagningen på barnsjukhuset och ungdomspsykiatriska mottagningen Spången vid Akademiska sjukhuset, samt psykologerna på Ungdomsmottagningen City inom Nära vård och hälsa.

Bakgrunden till förändringen är en tidigare genomförd utredning och förslag för att förbättra vården på primärvårdsnivå vad gäller barn och ungdomars psykiska hälsa.

- Det har varit svårt att förstå roll- och ansvarsfördelningen mellan dessa tre verksamheter som har existerat parallellt för unga mellan 13 och 17 år. Den nya ordningen innebär att kompetens och resurser samlas och att det blir en tydligare ingång till vården, säger regionrådet Björn-Owe Björk (KD).

Den nya enheten kommer att slussa in barnen till rätt insats på ett mer sammanhållande sätt än tidigare. Funktionen ska byggas ut succesivt.

- Steg ett är att vi samlar verksamheterna under samma tak. Det ska vara enkelt för barn och unga som mår dåligt att komma i kontakt med vården och snabbare få rätt stöd och behandling. På så sätt kan vi motverka att köer uppstår och att individer hamnar mellan stolarna, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11 Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård: 072 – 217 32 78

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild