Region Uppsalas kulturstipendiater 2021 är utsedda

2021-02-18 Pressmeddelande

Region Uppsala fördelar 530 000 kr till tio kulturskapare i länet. Regissören och dramatikern Dag Thelander får konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 18 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2021–2022.

Kulturstipendierna ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på 320 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium på 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit regissören och dramatikern Dag Thelander som erhåller 100 000 kr per år i två år, totalt 200 000 kr.

Den totala stipendiesumman är i år 530 000 kr vilket är en höjning med 100 000 kr jämfört med de senaste åren. Det höjda stipendiebeloppet är en prioritering i den regionala kulturplanen med syfte att främja kulturskapares möjligheter att verka och utvecklas i länet.

- Det är angeläget och positivt att på detta sätt ännu mer lyfta fram och stötta duktiga kulturskapare i vårt län, särskilt i dessa osäkra tider för kulturlivet som pandemin medför, säger Cecilia Linder (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 oktober 2020 inkom 97 ansökningar om kulturstipendier och 2 förslag till hedersstipendium, samt 47 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena bildkonst, musik och litteratur för kulturstipendierna medan konstnärligt utvecklingsstöd fick klart flest ansökningar inom bildkonst. Många ansökningar gjordes också för en kombination av flera konstområden inom de båda kategorierna av stipendier. Fler kvinnor än män sökte kulturstipendier medan konstnärligt utvecklingsstöd fick fler manliga sökande.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2020–2023 består av Alfred Arvidsson – litteratur, folkbildning, Göran Ulväng – kulturhistoria, Hanna Nordell – konst, konsthantverk, foto, Hadrian Prett – musik, Loretto Villalobos – teater, dans och Martyna Olszowska – film.

Stipendieutdelning

En utdelningsceremoni planeras äga rum i samband med vårens regionala kulturkonferens, på ett sätt som är anpassat till de pandemirestriktioner som då råder.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022 (extern länk)
Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2021 (extern länk)

Region Uppsalas kulturstipendiater 2021

Film: Mohammed Al Majdalawi, 40 000 kr
Konst/textil: Emilia Sundqvist, 40 000 kr
Kulturhistoria/konsthantverk: Anna Sjögren, 40 000 kr
Litteratur: Oskar Jonsson, 40 000 kr
Litteratur: Åsa Norén, 40 000 kr
Musik: Gabriel Dluzewski, 40 000 kr
Musik: Thommy Wahlström, 40 000 kr
Scenkonst: Per Wickström, 40 000 kr
Hedersstipendium (kulturhistoria/musik): Gérard de Roquette-Buisson, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2021–2022

Scenkonst: Dag Thelander, 100 000 kr/år i två år

Kontakt

Eva Olsson, strateg, Kultur och bildning, 018-617 62 63, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se Annika Eklund, kulturdirektör, 018-617 37 87, annika.eklund@regionuppsala.se Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande, 070-261 48 44

Bilder

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild