Regionfullmäktige ajournerat på grund av bristande teknik

2021-02-17 Pressmeddelande

Bristande teknik innebär att dagens regionfullmäktige i Region Uppsala fick ajourneras. Bakom beslutet finns fastslagna krav som bland annat innebär att fullmäktiges ledamöter ska kunna se den som talar i bild.

Regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman (M) beslöt därför att ajournera mötet. Nästa regionfullmäktige är i april. Det kan eventuellt komma att bli ett extra beslutsmöte innan dess, men det är ännu inte klart.