Start för vaccination av äldre skjuts upp två veckor

2021-02-11 Pressmeddelande

Starten för vaccinationen av gruppen 65 år och äldre i Uppsala län kommer att försenas med två veckor. Det blir följden av att Region Uppsala inte kommer att få de vaccinleveranser som tidigare aviserats.

- Vi var fullt beredda att börja vaccinera i stor skala den 1 mars. Nu blir det inte så, och vi kan bara beklaga. Vi förstår att de som redan väntat länge på att bli vaccinerade blir besvikna när de nu måste vänta ytterligare en tid. Vi delar den besvikelsen. Men har vi inte vaccin så har vi inte, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Just nu pågår vaccinationen i fas 1. De äldre som bor på särskilda äldreboenden är snart helt färdigvaccinerade och vaccinationerna av invånare med hemtjänst eller hemsjukvård pågår.

I fas två ska alla övriga som är 65 år och äldre vaccineras, de äldsta först. Vaccinationerna kommer att genomföras i särskilda lokaler och de första kallelserna, till gruppen 90 år och äldre, skulle ha skickats ut i nästa vecka.

- Vi avvaktar nu med att skicka ut kallelser tills vi vet säkert att vi har det vaccin vi behöver för att kunna vaccinera. Vi vill inte chansa, vi vill undvika att behöva boka av och ställa in om vaccinet inte dyker upp, säger Margareta Öhrvall.

Region Uppsala får fortfarande vaccinleveranser, men i mer begränsad omfattning än vad som tidigare sagts. Det vaccin som kommer används till grupperna som ingår i fas 1.

- För att vara fullt vaccinerad behöver man få två doser. Vi måste säkerställa att alla i fas 1 kan få sin andra dos inom det tidsintervall som rekommenderas. Därför får vi avvakta med att sätta igång och vaccinera ytterligare grupper, säger Margareta Öhrvall.

Den aktuella planen för vaccination för covid-19 i Uppsala län finns på 1177.se.

Länkar