Region Uppsala börjar vaccinera viss vårdpersonal

2021-01-11 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer under vecka 2 att börja vaccinera viss sjukvårdspersonal mot covid-19.

- I det här skedet handlar det endast om en mindre del av sjukvårdspersonalen, personer som arbetar inom akutsjukvården, intensiv- och intermediärvården och direkt med patienter som vårdas på sjukhus för covid-19. Vi har ett mycket svårt bemanningsläge och måste göra allt vi kan för att inte tappa ytterligare personal genom att de blir sjuka i covid-19, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Region Uppsala följer den prioriteringsordning som har fastställts av Folkhälsomyndigheten. Just nu pågår fas 1, som innefattar boende på särskilda boenden för äldre, personer med hemtjänst och kommunal vård- och omsorgspersonal inom dessa verksamheter. Övrig personal inom hälso- och sjukvården som arbetar nära patienter kommer först i fas 2, som inleds om några veckor.

Beslutet att inleda vaccinationerna av vårdpersonal fattades efter att Folkhälsomyndigheten lämnat klartecken till regionerna får påbörja vaccinationerna av viss hälso- och sjukvårdspersonal, i syfte att klara nödvändig vård.

- Vi slutför fas 1 parallellt med att vi inleder fas 2. Det viktiga är att det inte går ut över vaccinationerna av de mest prioriterade grupperna, och det kommer det inte att göra. Vi har vaccin så att det räcker, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 076-724 89 17