Region Uppsala direktupphandlar operationer för att kapa köer

2021-01-12 Pressmeddelande

Nu får sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att direktupphandla operationer inom öron-näsa-hals, barnkirurgi, överviktsbehandling, kolorektal-operationer samt plastikkirurgi (bland annat bröstreduktion). Detta till ett värde av som mest 2,2 miljoner kronor per område (totalt maximalt 11 miljoner kronor). Detta beslutade en extrainkallad sjukhusstyrelse vid sitt möte på tisdagen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

- Vården är hårt ansträngd på grund av covid-19 och operationer ställs in då vården har fått ställa om. Vi får pengar från staten för att kapa köer som uppstod i fjol under 2021. Eftersom ingen vet hur länge covid-19 påverkar vår verksamhet har vi fattat det här beslutet för att möjliggöra att patienter som står i kö kan få sitt efterlängtade ingrepp, säger Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är alltså att köerna till operation inom Region Uppsala har ökat väsentligt sedan utbrottet av coronapandemin våren 2020. Resurser har omfördelats till arbetet med covid-19, vilket lett till inställda operationer. Vårdplatser som skulle ha upptagits av patienter efter utförd operation, har istället använts till covidpatienter. Därtill kunde Region Uppsala också redan innan pandemin se en ökning av antalet patienter som väntade på operation, detta på grund av en brist på sjuksköterskor och vårdplatser. Samtidigt föreskriver vårdgarantin att patienter som väntar i kön på operation ska få tid för detta inom 90 dagar (eller mindre) efter det att beslutet om operation har fattats.

Regeringen har i samband med pandemin avsatt särskilda medel för att regionerna ska kunna ta tag i den vårdskuld som har skapats av pandemin, Region Uppsala har fått 148 miljoner kronor för år 2021. Det är från dessa pengar som de 11 miljonerna för direktupphandling kommer.

Direktupphandling ger, enligt ärendets handlingar, möjlighet att snabbare kunna förlägga operationer till privata vårdgivare, och på så vis minska vårdköerna. Därmed skapar Region Uppsala också bättre utrymme för att bedriva sin egen högspecialiserade vård, och för att fortsätta att ta sitt ansvar för vården av covidpatienter vid Akademiska sjukhuset.

-11 miljoner kronor utgör bara någon promille av kostnadsramen för Akademiska sjukhuset, så det är inte fråga om att privatisera vårt universitetssjukhus utan om att ta hjälp av de vårdgivare som har kapacitet. En stor del av de köer som byggts upp måste utföras av specialistvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping när vården får andrum från covid-19, säger Malin Sjöberg-Högrell (L).

(S) och (V) yrkade på återremiss av ärendet, och reserverade sig mot beslutet. 

Kontakt

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37 Åsa Fors, utredare Region Uppsala: 018 – 611 66 83

Bilder

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg-Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild