Stort intresse för att vaccinera sig - vaccintillgång avgör takten

2021-01-28 Pressmeddelande

Nu är vaccinationen av invånare som har hemtjänst igång i hela Uppsala län. Hittills har erbjudande om vaccination skickats ut till cirka 3 500 hushåll. Men många kommer att få vänta ytterligare en tid.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Takten styrs helt och hållet av tillgången på vaccin. Vi använder allt vaccin vi får så snabbt som det är praktiskt möjligt, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.

Region Uppsala följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har satt upp. Just nu pågår vaccinationen i fas 1. Där ingår särskilda boenden för äldre och hushåll med hemtjänst samt vårdpersonal i dessa verksamheter.

- På äldreboendena har alla fått sin första dos och nu är vaccineringen med dos två igång. Det har varit stort intresse för att bli vaccinerad, och hittills har vi en täckningsgrad på 88 procent, vilket är glädjande, säger Margareta Öhrvall.

Det finns cirka 7 500 personer i Uppsala län som har hemtjänst. Region Uppsala kommer att skicka ut brev till samtliga med erbjudande om vaccination av den som har hemtjänsten och ytterligare en person i hushållet. Breven skickas ut etappvis med hjälp av respektive kommun.
För att boka tid för vaccination ska man efter att man fått brevet ringa en bokningstjänst.

- Vi har fått rapport om att bokningen fungerat bra. Under den första veckan tog callcentret emot ett tusental samtal, och de flesta som ringde tillhörde den grupp vi ska vaccinera just nu. Telefonnumret är inte hemligt, men det är ingen idé att ringa om man inte tillhör den grupp som ska vaccineras just nu. Övriga ombes att vänta på sin tur längre fram i vår, säger Margareta Öhrvall.

Intresset för att bli vaccinerad är stort och många hör av sig till Region Uppsala med önskemål om att vaccinationerna borde gå snabbare.

- Vi följer den uppgjorda planen än så länge, men det finns en osäkerhet. Vi har fått färre doser än vad som var utlovat från början, och om det fortsätter på det sättet kommer vaccinationen att dra ut på tiden, säger Margareta Öhrvall.

Vaccinationerna av hushåll med hemtjänst kommer att pågå under februari. Därefter ska fas 2 inledas, där en stor grupp är alla invånare som är födda 1951 eller tidigare.

- Vi är i slutfasen av planeringen. Vi har nu bestämt att den här gruppen kommer att få en kallelse per brev med förbokad tid. De kommer inte själva att behöva ta kontakt och boka. Vi vet att de flesta äldre är vana datoranvändare, men det finns också några som står utanför detta. Vi gör så här för att inte riskera att tappa bort någon. De äldre löper större risk än andra att bli svårt sjuka och vi är mycket angelägna om att så många som möjligt vaccinerar sig.

Länkar

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild