Webbokade antikroppstester startar igen

2021-01-12 Nyheter

Nu kan invånarna i Uppsala län återigen boka tid för antikroppstestning via 1177.se.

Den storskaliga antikroppstestningen pausades tillfälligt i början av december, sedan det uppstått situationer där det funnits risk för smittspridning.

Antikroppstester tas som ett blodprov och syftar till att ta reda på om en person tidigare har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Testet tas endast på friska personer.

Sedan antikroppstestningen pausades har rutinerna setts över för att minska risken för smittspridning. Provtagningen för pågående covid-19-infektion har också utökats, vilket man tror kommer att minska risken för att personer med pågående infektion anmäler sig för antikroppstestning i hopp om få ett PCR-test på plats.

För närvarande erbjuder elva vårdcentraler i länet möjligheten att boka tid för antikroppstestning via webbokning på 1177.se. De flesta av länets vårdcentraler erbjuder också antikroppstestning i anslutning till provtagning vid besök som bokats av andra skäl.

Provtagningen för pågående covid-19-infektion, PCR-tester, pågår på samma sätt som tidigare. Tillgängligheten bedöms i nuläget som god. Det går vanligtvis att få tid vid någon av länets provtagningsstationer samma eller nästföljande dag.


Fakta om tester för covid-19

• Antikroppstest tas som ett blodprov och syftar till att ta reda på om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tas tidigast två veckor efter att man har tillfrisknat. Testet kostar 200 kronor. Endast personer från 16 år och uppåt testas.

• PCR-test tas som ett prov från näsa och svalg och syftar till att ta reda på om en person har en pågående covid-19-infektion. Det tas när man har haft symtom minst ett dygn. Testet är gratis. Vuxna samt barn från årskurs 4 och uppåt testas.

 

 

 

Länkar