Region Uppsala börjar kalla 16- och 17-åringar till vaccination mot covid-19

2021-07-15 Pressmeddelande

Idag börjar Region Uppsala att skicka kallelser till vaccination mot covid-19 till gruppen 16- och 17-åringar inklusive 15-åringar som fyller 16 i år. De första kommer att vaccineras under vecka 32.

Till skillnad från gruppen 18-49-åringar, som just nu vaccineras, kommer 16- och 17-åringarna att erbjudas vaccination med en förbokad tid och plats både för dos ett och dos 2. Alla som har loggat in på 1177.se och angett att de vill ha information via e-post eller sms får ett meddelande den vägen. Samtliga får också ett brev hemskickat med en papperskallelse.

- Vi har i tidigare faser använt oss av förbokade tider och har sett att det har varit ett bra sätt att nå en hög vaccinationstäckning. Vi vill att så många ungdomar som möjligt ska hinna få sin första dos innan skolterminen sätter igång på gymnasierna och därför gör vi det enkelt för dem. De behöver inte själv ta initiativ till att boka sig, det är bara att infinna sig så får man sin vaccination, säger Inge Bruce, chefsläkare i Region Uppsala.

Kallelser kommer att gå ut till cirka 10 000 personer som är födda 2005 eller tidigare och ännu inte fyllt 18 år. Vaccinationerna kommer att utföras i de lokaler som nu används för covid-19-vaccinationer, med start den 9 augusti.

- Vi undersöker möjligheten att kunna boka in några ännu tidigare, redan vecka 31. Men de nationella myndigheterna har hittills sagt vecka 32, så vi börjar så.

- Vi är medvetna om att de flesta fortfarande har sommarlov, och risken finns förstås att man är bortrest eller har ett sommarjobb som det är svårt att gå ifrån. Men eftersom vi har vaccinet vill vi komma igång så fort som möjligt. Varje extra person vi kan vaccinera kan göra skillnad. Om tiden inte passar är det bara att boka av och boka en ny tid längre fram.

Det kommer inte att krävas något medgivande från vårdnadshavaren för dem som vill vaccinera sig mot covid-19.

- Det görs en bedömning på plats, att den som ska vaccineras förstår vad det innebär och är mogen att fatta det beslutet. Det är bara undantagsvis som vårdnadshavare behöver tillfrågas, säger Inge Bruce.

Kontakt

Inge Bruce, chefsläkare Region Uppsala, tel 070-611 06 58