Region Uppsala tar bort det generella besöksförbudet till vården

2021-07-01 Pressmeddelande

Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin. Bland annat tas det generella besöksförbudet inom vården bort. Beroende på möjligheten att hålla en hög smittsäkerhet kan det ändå finnas begränsningar exempelvis vad gäller antalet besökare, eller var besökarna får befinna sig. God handhygien och ett omtänksamt avstånd gäller också fortsatt.

Även rekommendationen om munskydd för patienter och besökare i vårdlokaler tas bort. Vårdpersonalen kommer även i fortsättningen att använda munskydd vid nära kontakter.

Den kraftigt minskade smittspridningen gör det möjligt att stegvis gå mot ett normalläge. Beslutet är i linje med det nationella beslutet om lättnader.

- Det är en viktig signal om att vi rör oss i rätt riktning, säger Erik Sköldenberg, beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning och chefsläkare vid Region Uppsala.

Det generella besöksförbudet inom vården tas bort, men lokala begränsningar kan dock finnas.

- Patienter mår bra av att få besök och anhöriga är ofta till hjälp när patienten ska återhämta sig, därför är jag glad att vi nu kan lätta på denna restriktion, säger Erik Sköldenberg. Det är dock viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Därför kan det även efter den 1 juli finnas begränsningar, avslutar Erik Sköldenberg.

Kontakt

Erik Sköldenberg, chefsläkare Region Uppsala, tel 070-611 29 24