Åldersgräns för vaccination mot covid-19 sänks i två steg till 25 år

2021-06-23 Pressmeddelande

Idag onsdag sänks åldersgränsen för vaccination mot covid-19 i Uppsala län. Nu är bokningen öppen för alla som är 27 år eller äldre. I morgon torsdag sänks gränsen ytterligare en gång, då till 25 år eller äldre.

- Vi har gott om vaccin, men för att systemet inte ska bli överbelastat öppnar vi bokningen i små men täta steg, säger Erik Sköldenberg, produktionsansvarig för vaccinationerna och chefsläkare vid Region Uppsala.

Den som är 27 eller 28 år och har aktiverat aviseringar från 1177.se kommer under onsdagen att få ett meddelande via sms eller e-post om att det nu är dags att boka sig. Under torsdagen skickas motsvarande meddelande ut till 25- och 26-åringarna.

Bokningssystem utgår från födelsedatumet, inte vilket år man är född. Man ska alltså ha hunnit fylla 27 år för att kunna boka sig idag. Är man född senare på året kommer man med i nästa åldersgrupp.

För att boka sig för vaccination mot covid-19 ska man i första hand gå in på webbplatsen 1177.se och logga in med e-legitimation. Den som inte har möjlighet att göra detta, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, kan ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Länkar

Kontakt

Erik Sköldenberg, chefsläkare Region Uppsala, tel 070-611 29 24