Marianne van Rooijen ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset

2021-06-23 Pressmeddelande

Marianne van Rooijen blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott. Hon är idag tf sjukhusdirektör.

Marianne van Rooijen blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset.

Marianne van Rooijen blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset.

- Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat en god ledare med en bred erfarenhet. Marianne har framgångsrikt lett sjukhuset som tillförordnad sjukhusdirektör under en mycket ansträngd situation. Hennes framtidsinriktade ledarskap behövs så att Akademiska sjukhuset kan vara det ledande universitetssjukhuset, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. 

Marianne har arbetat på Akademiska sjukhuset sedan 2013, dessförinnan på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är läkare med förlossningsvård som specialitet. Hon har erfarenhet av arbete som sektionschef, verksamhetschef och divisionschef. 2015 utsågs hon till biträdande sjukhusdirektör med fokus på verksamheten och verksamhetscheferna. Hon har även verkat på sjukvårdsregional nivå och har bland annat haft ordförandeskapet i Samverkansnämndens kunskapsstyrningsgrupp. Under 2021 har hon arbetat som tf sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset. 

- Jag är medveten om att arbetet som sjukhusdirektör är utmanande, ansvarsfullt och viktigt, säger Marianne van Rooijen.

- Att leda en komplex verksamhet in i en framtid med nivåstruktureringar, kunskapsstyrning och ökade krav från vår omgivning, samtidigt som vi brottas med resursbrist av olika slag, ställer stora krav. Men tillsammans med sjukhusets medarbetare och sjukhusledningen, regionens övriga förvaltningar och politiken känner jag att jag kan ta mig an denna utmaning.

Marianne van Rooijen tillträder den 1 juli som ordinarie sjukhusdirektör. 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 - 785 41 72 Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset: 018 - 611 13 42

Bilder

Marianne van Rooijen blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset.

Marianne van Rooijen blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset.

Ladda ner bild