Sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping byter tjänst

2021-06-03 Pressmeddelande

 Sjukhusdirektören vid Lasarettet i Enköping, Johanna Woltjer, väljer att gå vidare till en annan tjänst inom Region Uppsala från den 3 juni.

- Lasarettet i Enköping har gått igenom stora förändringar under de senaste åren, samtidigt som pandemin har satt stark press på vården. Johanna Woltjer har lett förändringsarbetet under mycket svåra förhållanden, men väljer nu att gå vidare till annat arbete inom Region Uppsala, säger regiondirektör Johan von Knorring.

Johanna Woltjer kommer fortsättningsvis att arbeta med utveckling av kvalitetsledningssystem för vården.

- Hon har lång tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling och kommer att bli ett tillskott för Region Uppsalas utvecklingsarbete, säger Johan von Knorring.

I avvaktan på en permanent lösning för ledningen av Lasarettet i Enköping har Marianne van Rooijen utsetts till tillförordnad sjukhusdirektör. Hon är idag tillförordnad sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, och får nu ett utökat ansvar. Det kommer också att utses en tillförordnad platschef.

- Det viktigaste uppdraget nu för den tillförordnade ledningen blir att hantera den uppkomna situationen, skapa en trygg arbetsmiljö och fortsätta utveckla verksamheten, säger Johan von Knorring.

Kontakt

Johan von Knorring, regiondirektör, tel 072-206 58 96