Vaccination mot covid-19 i Uppsala län – nu kan 46-49-åringar boka tid

2021-06-02 Pressmeddelande

Nu öppnar Region Uppsala möjligheten att själv boka tid för vaccination mot covid-19 via webbplatsen 1177.se. Först ut är personer som är 46 år eller äldre.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Eftersom det är premiär för att kunna boka sin tid via nätet förväntar vi oss ett högt tryck. Den grupp som nu kopplas på, 46-49-åringar, är relativt liten och det finns lediga tider redan idag, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Enligt den tidigare planeringen skulle även 45-åringarna ingå i gruppen som nu får möjlighet att boka vaccination, men på grund av besked om minskade leveranser har Region Uppsala beslutat att minska åldersspannet. Förutom den nu aktuella gruppen har de som är äldre och ännu inte vaccinerats möjlighet att boka sig för vaccination.

- Även om man inte får tid omedelbart i starten finns det ingen anledning att stressa upp sig. Nya tider kommer att läggas ut kontinuerligt och vi kommer inte att släppa på nya grupper innan vi vet att vi har vaccin så att det räcker. Får man inte tid första dagen är det bara att försöka igen nästa dag, säger Margareta Öhrvall.

För att boka sig för vaccination mot covid-19 ska man i första hand gå in på webbplatsen 1177.se och logga in med e-legitimation. Den som inte har möjlighet att göra detta, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, kan ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Fram till nu har Region Uppsala skickat brevkallelser med erbjudande om vaccination på en förbokad tid och plats. Men nu går Region Uppsala alltså över till det system som andra regioner använder, där invånarna själva bokar sin tid.

- Genom att kalla med bokade tider har vi nått en hög vaccinationstäckning bland de äldsta och andra riskgrupper. Men det finns fördelar med att låta invånarna boka själva. Det går snabbare att ställa om när leveranserna av vaccin plötsligt blir större eller mindre än förväntat. Vi tror också att det förenklar under sommartid, då man kan ha semesterplaner som krockar med en förbokad tid. Därför byter vi nu, säger Margareta Öhrvall.

Region Uppsala kommer under fas 4 att fortsätta att tillämpa en åldersordning, där man steg för steg erbjuder allt yngre invånare vaccination. Det är ännu inte bestämt hur långa stegen blir eller när nästa åldersgrupp får möjlighet att boka vaccination.

- Det beror på hur mycket vaccin vi får och hur många som väljer att boka in sig. Vi kommer att anpassa det efter rådande läge. Vår nuvarande bedömning är att det inte kommer att dröja länge innan vi öppnar upp för nästa grupp. Sannolikt blir det inom en vecka.

Länkar

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, nås via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild