Även Region Uppsala stämmer Försvarsmakten för förorenat vatten

2021-05-06 Pressmeddelande

Hösten 2012 upptäcktes att vattentäkten på Akademiska sjukhuset var förorenad med PFAS. Region Uppsala har sedan dess behövt köpa in vatten från Uppsala Vatten och Avfall AB för att trygga vattenförsörjningen till sjukhuset. Nu stämmer regionen Försvarsmakten på 29,7 miljoner kronor.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

I juni för snart två år sedan stämde Uppsala Vatten Försvarsmakten för den förorening av mark- och grundvatten som de högfluorerade ämnena orsakat. Dessa kommer från brandskum som försvaret använt i sin verksamhet.

Nu gör Region Uppsala gemensam sak med bolaget, och yrkar att mark- och miljödomstolen i samma mål ska förplikta Försvarsmakten att betala för de extra kostnader som drabbat regionen. Det handlar både om inköp av vatten och en investering för att rena vattnet. Dessutom vill regionen ha betalt för sina rättegångskostnader.

-  Vi stämmer dem eftersom vi anser att de ska ta ansvar för den skada de orsakat i och med att Region Uppsala inte kan använda sin brunn, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Uppsala Vatten välkomnar att Region Uppsala också ansluter sig till kommunens stämning av Försvarsmakten. Utöver föroreningen av Uppsalaåsens grundvatten så har Uppsala Vattens vattentäkt Stadsträdgården, endast 300 meter från Akademiska sjukhusets brunn, drabbats. Målen bör handläggas gemensamt eftersom utredningarna i målet i lika hög utsträckning är relevanta för Region Uppsalas skada.

– Det är viktigt att komma ihåg att vårt mål med processen inte endast är den ekonomiska kompensationen, utan framför allt att åstadkomma att Försvarsmakten vidtar nödvändiga saneringsåtgärder för sin förorening av vårt gemensamma vatten. Region Uppsala och Uppsala Vatten är två samhällsviktiga aktörer inom det civila försvaret där tillgång till rent vatten är centralt både för dricksvatten och sjukvård, så det är bra att vi nu kan samarbeta kring denna fråga, säger Sigrid de Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Om PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns cirka 4700 olika PFAS-ämnen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA. PFAS är mycket långlivade och svåra att bryta ned. Ämnena är vatten- och smutsavstötande. 

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78 Jesper Bohm, kommunikatör Uppsala Vatten och Avfall AB: 018 - 727 94 18

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild