Beslut att se över leverantörer av solceller

2021-05-21 Pressmeddelande

Flera stora solcellstillverkare har visat sig ha kopplingar till statliga kinesiska industriprogram med risk för att människor utför arbetsuppgifter under tvång, enligt en ny rapport. Med anledning av detta har Region Uppsala beslutat att säkerställa så att inga inköp av solcellsprodukter sker i ett sammanhang där arbetstagare riskerar att utnyttjas.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Nyligen kom en uppmärksammad rapport från den amerikanska konsultfirman Horizon om solindustrins koppling till den kinesiska Xinjiangregionen, varifrån den större delen av kiselråvaran till solcellerna kommer.    

Enligt rapporten har flera av världens ledande solcellstillverkare djupa kopplingar till statliga kinesiska industriprogram där det finns risk för att människor deltar under hot eller tvång. Riskerna gäller även svenska leverantörer av solceller.

- Vi har blivit uppmärksammade på problematiken och har därför beslutat att Region Uppsala särskilt ska beakta att inga produkter, varor eller tjänster i någon del av leverantörskedjan härstammar från kinesiska Xinjiangregionen i syfte att leva upp till den uppförandekoden för leverantörer som antogs 2013, säger Björn-Owe Björk (KD) ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer utgår från ett FN-initiativ som pekar på vikten av att beställare av varor tar ett både socialt och miljömässigt ansvar.

Enligt fastighet och servicenämndens mål för i år så ska den egna produktionen av förnybar elenergi motsvara 3 procent av den totala mängden inköpt elenergi. Detta ska ske genom installation av solcellsanläggning på Stadsbussdepån och utökning av solcellsanläggningen i Östhammar.

Det gör Region Uppsala till en av regionens största inköpare av solcellsanläggningar.

-  Av den anledningen är det särskilt viktigt att upphandling av nya solcellsanläggningar inte medför att grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Om en leverantör ej kan visa att kraven uppfylls kommer vi inte att anta deras anbud. Här hoppas jag att även andra aktörer tar efter oss, säger Björn-Owe Björk.

Källor:

Chinese Solar Companies Tied to Use of Forced Labor - The New York Times (nytimes.com)
Svenska solceller kopplas till misstänkt tvångsarbete - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild