Region Uppsala kvar i stabsläge till 15 september

2021-05-28 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att behålla den regionala särskilda sjukvårdsledningen för att hantera covid-19 fram till den 15 september.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

- Läget är betydligt bättre men pandemin är inte över. Vi behöver behålla krisledningsorganisationen för att hålla koll på utvecklingen och vidta åtgärder om det behövs, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Sedan den 3 november 2020 befinner sig Region Uppsala i förstärkningsläge, som är det näst högsta beredskapsnivån. Från den 1 juni går regionen över till stabsläge, som är en lägre nivån.

- Det pågår fortfarande ett omfattande covid-19-arbete i stora delar av organisationen, med provtagning, smittspårning, vaccinationer, sjukhusvård och rehabilitering, och det är extra utmanande att kunna fortsätta med det arbetet under semesterperioden. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen kommer att vara en samlande kraft under sommaren och en garant för att vi ska kunna hantera även en försämrad situation, säger Mikael Köhler.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 076-724 89 17

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild