Region Uppsala redovisar vaccinationstäckning i olika kommundelar

2021-05-11 Pressmeddelande

Region Uppsala har nått en hög täckning i hela länet i gruppen 65 år och äldre när det gäller vaccination mot covid-19. Det visar ny statistik nedbruten på kommun- och kommundelsnivå. Samtliga kommuner har en täckningsgrad på över 90 procent.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

I syfte att följa upp vaccinationsarbetet har Region Uppsala tagit fram statistik över täckningsgraden i olika delar av respektive kommun efter att alla invånare över 65 år har erbjudits sin första vaccinationsdos. Totalt når Region Uppsala en täckningsgrad på 92 procent, vilket är en av de högsta i landet.

- Vi tror att vårt system med att skicka kallelser med förbokade tider kan ha varit en framgångsfaktor. Det är enkelt att bli vaccinerad, man behöver inte göra något mer än att infinna sig på den bokade tiden. Vi tror också att vårt goda samarbete med länets kommuner har varit avgörande. Tack vare det har vi fått en mycket hög täckning på äldreboendena, säger vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall.

Statistiken visar dock att vaccinationstäckningen varierar mellan olika områden. De största skillnaderna syns i Uppsala. Där har till exempel 97 procent av invånarna som är äldre än 65 år och bor i centrala Svartbäcken fått sin första dos, men bara 73 procent av invånarna i norra Gottsunda.

- Även 73 procent är en förhållandevis hög täckning. Man kan jämföra siffran med den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa, där vi brukar nå knappt 50 procent i hela länet. Vi är stolta över den täckning vi nått, men vi vill nå ännu högre. Det är viktigt att så många som möjligt blir vaccinerade i alla områden, för att förebygga lokala utbrott i framtiden, säger Margareta Öhrvall.

Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner tagit fram en plan för kommunikation i socioekonomiskt utsatta områden, och samarbetar också med SIU (Samarbetsorganet för invandrarorganisationer i Uppsala) och Röda Korset för att nå ut med information till grupper som kan vara svåra att nå.

- Vi arbetar med en rad insatser, till exempel med ambassadörer, affischering på olika språk och genom att förse bibliotek och andra träffpunkter med information.
Nu kommer vi att analysera siffrorna närmare för att se om vi behöver göra något ytterligare för att öka vaccinationstäckningen, det kan handla både om kommunikation och om att öka tillgängligheten, säger Margareta Öhrvall.

Just nu skickas kallelser ut till gruppen 50-59 år, som kommer att vaccineras med start sista veckan i maj. I början av juni räknar Region Uppsala med att öppna bokningen för personer som är 45 år och äldre, som då på egen hand kommer att kunna boka vaccination via webbplatsen 1177.se eller genom att ringa till bokningstelefonen.

- Om det är någon äldre som har gått och tvekat eller har missat att bli vaccinerad av någon annan anledning så hoppas vi att de kommer att ta chansen då, säger Margareta Öhrvall.

Kontakt

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt förmedlas av presschef Jessica Elgenstierna, 070-611 39 51

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

Ladda ner bild

Dokument