Region Uppsala stärker skyddet för visselblåsare

2021-05-12 Pressmeddelande

Sedan en vecka tillbaka har anställda på Region Uppsala möjlighet att anmäla allvarliga oegentligheter anonymt i en extern visselblåsarfunktion. Åtgärden syftar till att ytterligare stärka skyddet för visselblåsare.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Sedan 2016 finns en lag i Sverige som stärker skyddet för visselblåsare inom privat och offentlig sektor. Lagen syftar till att skapa större trygghet för visselblåsaren och kan bidra till att fler allvarliga brister i verksamheter åtgärdas.

För att ytterligare stärka skyddet för den som vill anmäla missförhållanden på arbetsplatsen har Region Uppsala nu inrättat en extern visselblåsarfunktion där den som visslar kan välja att vara helt anonym.

- Genom att kunna erbjuda våra anställda en möjlighet att anmäla oegentligheter anonymt ökar vi tryggheten för visselblåsaren som slipper oroa sig för repressalier, säger Stefan Olsson, regionråd (M), som hoppas att visselblåsarfunktionen ska öka möjligheterna att ta omhand och förebygga oegentligheter i verksamheten.

- Vi ser allvarligt på oegentligheter och vill göra allt vi kan för att säkerställa en rättssäker och trygg miljö för medarbetare, brukare, användare och patienter, menar Stefan Olsson.

Bristande ledarskap, arbetsmiljöfrågor och konflikter räknas inte som allvarliga oegentligheter utan är en ledarskaps- och arbetsmiljöombudsfråga. Detsamma gäller trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som hanteras i ett annat system.

Kontakt

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 073 - 995 72 00

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Ladda ner bild